Nhân viên ở Pháp 'không trả lời email ngoài giờ làm'

Bộ luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 Bản quyền hình ảnh Getty Images
Image caption Bộ luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Người lao động tại Pháp được quyền theo luật định tránh nhận và gửi email ngoài giờ làm việc.

Luật mới, được mệnh danh là "quyền ngưng nối mạng", có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Các công ty với hơn 50 người làm sẽ buộc phải đưa ra một điều lệ hành xử tốt và định ra những giờ nhân viên không phải gửi hoặc phải trả lời email.

Pháp qui định một tuần làm việc 35 giờ, áp dụng từ năm 2000.

Những người ủng hộ luật mới nói rằng người lao động được trông đợi kiểm tra và trả lời email công việc ngoài giờ không được trả tiền công bằng khi họ làm thêm giờ, và rằng thói quen này gây nguy cơ căng thẳng, kiệt sức, khó ngủ và khó khăn trong quan hệ.

Liệu luật này có tác dụng?

Biện pháp này là một phần của một bộ luật lao động được đưa ra vào tháng 05/2016.

Đó chỉ một trong những luật – vốn cũng tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các công ty thuê và sa thải nhân viên - mà không tạo ra sự phản đối và đình công qui mô.

Một số công ty tư nhân trước đây đã cố đưa ra giới hạn về việc người lao động sử dụng email công việc ngoài giờ làm việc.

Tin liên quan