Hình chụp ngày 20/1
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Video trực tiếp lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ

Tường thuật trực tiếp qua truyền hình về lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Donald Trump.

Xem cập nhật thêm tại đây.

Trọn vẹn diễn văn nhậm chức của Tổng thống Donald Trump

Chủ đề liên quan