Ông Trump nói nên dùng biện pháp 'trấn nước'

Chris Sampson takes part in a demonstration of waterboarding

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói ông tin rằng việc sử dụng biện pháp 'trấn nước' là cần thiết. Ông nói, "chúng ta cần phải dĩ độc trị độc".

Ông Trump nói trong lúc các nhóm cực đoan chặt đầu người ở Trung Đông thì "chúng ta đang không áp dụng cuộc chơi bình đẳng".

Nhưng ông Trump cũng nói ông sẽ tham vấn Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Giám đốc CIA Mike Pompeo, và "nếu họ không muốn thì cũng không sao".

Cả hai đều đã tỏ ý phản đối việc tái áp dụng biện pháp thẩm vấn này, vốn được nhiều người cho là một hình thức tra tấn.

Cựu giám đốc CIA Leon Panetta nói với BBC rằng "sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu đi ngược trở lại một bước" trong vấn đề tra tấn.

'Trấn nước' là gì?

Đây là một tiến trình khiến đối tượng lâm vào cảm giác bị chết đuối, ngạt nước.

Người bị tra khảo sẽ bị trói vào một tấm gỗ đặt nghiêng xuống, và bị đặt một miếng vải lên miệng. Nước sẽ được tưới lên mặt, tạo cảm giác như đang bị hít vào phổi đầy nước.

Trong video dưới đây, chương trình Panorama của BBC dựng lại hình thức tra khảo này.

Lưu ý: Video có thể có những hình ảnh gây sốc.

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem
Hình ảnh dựng lại biện pháp thẩm vấn 'trấn nước'

Tin liên quan