"Bình cũ rượu mới" ở Bahrain
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nhà đổ nát hóa thân thành phòng trưng bày nghệ thuật ở Bahrain

Lặn tìm ngọc trai tự nhiên từng là nguồn sống chính của người dân Bahrain cho đến khi ngành dầu mỏ thay thế nghề này, và ngọc trai nuôi chiếm ưu thế trên thị trường.

Nhưng những ngôi nhà đổ nát của thợ lặn ngọc trai đang thịnh hành trở lại.

Chúng đã được sửa chữa và nhiều ngôi nhà giờ hóa thân thành phòng trưng bày nghệ thuật.

15/15 là cuộc triển lãm trưng bày 15 tác phẩm nghệ thuật ở 15 ngôi nhà đã được làm mới lại trong 15 năm qua do Trung tâm Nghiên cứu và Văn hóa Shaikh Ebrahim thực hiện.

Các ban nhạc truyền thống giúp bảo tồn di sản âm nhạc của nước này.

Chủ đề liên quan