Các sông lớn trên thế giới đang cạn dần

Sông Colorado
Image caption Sông Colorado tại Hoa Kỳ đang cạn dần

Mực nước tại các con sông quan trọng nhất thế giới đã xuống thấp một cách đáng lo ngại trong vòng 50 năm qua, các nhà nghiên cứu Mỹ vừa cho biết.

Họ nói rằng dòng nước chảy bị hạn chế có liên quan đến thay đổi khí hậu và sẽ có ảnh hưởng quan trọng trong lúc dân số trên toàn thể thế giới gia tăng.

Khu vực duy nhất có lưu lượng nước sông gia tăng là vùng Bắc Băng Dương vì lượng tuyết và băng tan.

Nghiên cứu này đã được đăng tải trên tạp chí về khí hậu của Hiệp hội Khí tượng Hoa Kỳ (AMS).

Mùa mưa 'thay đổi'

Các nhà khoa học Mỹ nói rằng các nguồn nước ngọt cung cấp cho hầu hết dân số trên quả địa cầu đều giảm từ Hoàng Hà ở mạn bắc Trung quốc xuyên qua sông Hằng ở Ấn Độ cho đến sông Colorado ở Hoa Kỳ.

Họ đã công bố kết quả này sau khi nghiên cứu lưu lượng của hơn 900 con sông trong một thời gian là 50 năm tính tới năm 2004.

Họ đã xét thấy rằng nói chung lượng nước sông đổ ra các đại dương đã giảm trong thời gian này mà nguyên nhân chính là do con người tạo ra như là xây các đập và điều lượng nước cho canh nông.

Nhưng các nhà nghiên cứu cũng nói rằng thay đổi khí hậu đã đóng góp vào hiện tượng này, vì một sự gia tăng nhiệt độ làm thay đổi mùa mưa và làm cho nước bốc hơi nhanh hơn.

Họ cũng quan ngại lượng nước sông tiếp tục xuống thấp sẽ ảnh hưởng sâu đậm tới dân số toàn cầu đang gia tăng.

Trong lúc một số con sông lớn, chẳng hạn như sông Brahmaputra tại Nam Á và sông Dương Tử tại Trung Quốc đều có lưu lượng lớn, thì đã có quan ngại rằng lượng nước này đến từ các núi tuyết trong vùng Hy Mã Lạp Sơn.

Điều này có nghĩa rằng trong tương lai có con sông này có thể sẽ cạn dần nếu như các núi tuyết tan biến.