Gene 'có vai trò then chốt với bệnh tự kỷ'

Các nhà khoa học đã đưa ra bằng chứng thuyết phục nhất từ trước tới nay rằng gen đóng vai trò chủ yếu đối với bệnh tự kỷ.

Họ nhấn mạnh rằng những thay đổi di truyền nhỏ dường như có tác động mạnh đối với khả năng phát bệnh tự kỷ và những chứng liên quan.

Những thay đổi này có ảnh hưởng tới gen vốn liên kết các tế bào não.

Nghiên cứu của tạp chí Nature nêu bật biến thể gen thường gặp mà nếu sửa đúng sẽ có thể cắt các ca tự kỷ xuống 15%.

Trước đây, người ta cho rằng biến thể gen khác gây ra tự kỷ, nhưng nói chung tương đối hiếm.

Tiến sĩ Raynard Kington, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, nơi cấp tiền cho dự án nghiên cứu, nói: "Kết luận cho thấy yếu tố di truyền đóng vai trò mạnh đối với chứng tự kỷ."

"Phân tích chi tiết của gen và gen ảnh hưởng tới phát triển của não ra sao nhiều khả năng giúp khoa học gia có được thêm thông tin để chẩn đoán và điều trị trẻ có bệnh tự kỷ".

Nghiên cứu lớn nhất do Đại học Pennsylvania chủ xướng tập trung nghiên cứu hơn 10000 người.