Bầu cử đang diễn tiến tại Lebanon

Image caption Cử tri tại Lebanon đã đến phòng đầu phiếu đông đảo

Cử tri đã hưởng ứng đông đảo cuộc tổng tuyển cử tại Lebanon trong đó một liên minh được phương Tây hậu thuẫn đang cố bảo vệ lợi thế mỏng manh của họ trước sự thách thức của một liên minh đối lập dưới sự cầm đầu của tổ chức Hezbollah được Syria và Iran hậu thuẫn.

Kết quả theo dự đoán sẽ rất sít sao vì thắng lợi của bên này hay bên kia tùy thuộc vào một vài ghế trong Quốc hội.

Phái viên đài BBC Jim Muir có mặt tại Beirut cho biết tại nhiều địa hạt bầu cử, từng hàng rất dài cử tri đang đợi dưới nắng để chờ đến phiên làm bổn phận công dân.

Số người đi bầu xem ra đặc biệt cao tại các khu vực có đa số người theo Thiên Chúa Giáo sinh sống, vì cuộc tranh giành phiếu bầu hết sức gay go.

Cộng đồng tín đồ Thiên Chúa Giáo nói chung được chia ra thành hai khối đồng đều nhau; do đó bất cứ một sự thay đổi lập trường nào cũng sẽ quyết định kết quả của cuộc bầu cử.

Do vậy, rất có thể không khối nào sẽ có được đa số tuyệt đối và một nhóm nhỏ các ứng viên độc lập sẽ có khả năng khuynh đảo kết quả bầu cử.

Nếu một trong hai khối thắng, dù là thắng sít sao, thì dường như sẽ đưa đến một chính phủ đoàn kết quốc gia rất phức tạp không giống như chính phủ trước đây do phe Hezbollah chủ động.

Hezbollah chỉ đưa ra có 11 ứng viên cho 128 ghế tại Quốc hội, do đó rõ ràng là các lo ngại theo đó phe Hezbollah sẽ thắng vang dội có thể bị thổi phòng.

Nhưng nếu như liên minh đối lập do phe Hezbollah dẫn đầu mà thắng dù là sít sao, thì Hoa Kỳ và đồng minh sẽ chú tâm theo dõi xem hình thức chính phủ nào sẽ thành hình và các chính sách của chính phủ này ra sao.