Tên miền Nam Tư chấm dứt hoạt động

Image caption Tên miền .yu được thành lập năm 1989 và sẽ ngưng hoạt động

Các trang mạng có đuôi .yu sẽ không còn được xử dụng kể từ ngày 30 tháng Chín.

Đuôi này - thuộc về nước Cộng Hòa Nam Tư cũ - nay sẽ được thay thế bởi .rs (cho nước Serbia) và .me (cho Montenegro).

Icann - tổ chức giám sát việc phân phối tên miền- cho phép các trạng mạng có thêm thời giờ để chuyển sang đuôi mới trước khi tháo bỏ đuôi .yu.

Được biết cho tới nay, có tới bốn ngàn trang mạng chưa chuyển sang miền mới.

Cơ quan Đăng ký tên Miền của Serbia đã yêu cầu hoãn lại thêm vài tháng nữa, tuy nhiên Icann sẽ nhóm họp để cứu xét yêu cầu này.

Icann đã tháo bỏ tên miền .yu ra khỏi danh sách được họ chấp thuận hồi năm 2006.

Nước Cộng Hòa Nam Tư cũ được cải danh là Cộng Hòa Serbia và Cộng Hòa Montenegro hồi năm 2003, và sau đó, hồi năm 2006, Montenegro tách ra khỏi liên hiệp.

Icann nay nói rằng hai tên miền .rs và .me là tên miền được công nhận vì nước Cộng Hòa Nam Tư không còn hiện hữu nữa.

Được thành lập hồi năm 1989, tên miền .yu lần đầu tiên được trao cho Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Nam Tư.

Sau khi Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa bị chia ra thành một số nước cộng hòa hồi đầu cuộc chiến Balkan, tên miền .yu được Cộng hòa Slovenia độc lập sử dụng, nhưng rồi sau đó, hồi năm 1994, tên miền này đã được trao lại cho nước Cộng Hòa Liên Bang Nam Tư.

Từ lúc đó, tên miền này đã được cơ quan đăng ký tên miền của Nam Tư trao cho trường Đại học Belgrade.