Giáo hội Ireland xin lỗi

Hồng y Sean Brady
Image caption Các vụ lạm dụng được che dấu trong nhiều chục năm

Người đứng đầu Công giáo ở Ireland, Hồng y Sean Brady nói ông vô cùng ân hận và xấu hổ trước tình trạng tu sĩ lạm dụng trẻ em lan tràn.

Hồng y Brady cũng xin lỗi việc Giáo hội tìm cách che dấu chuyện lạm dụng ở Dublin.

Hồng y Brady lên tiếng sau khi một phúc trình của chính phủ Ireland tiết lộ những vụ lạm dụng trong nhiều thập niên, được Giáo hội che dấu một cách có hệ thống, và cảnh sát cũng không có biện pháp gì nhiều.

Bản báo cáo tìm thấy rằng Giáo hội đã vì sợ mất uy tín mà xem nhẹ phúc lợi của trẻ em.

Bản báo cáo của Ủy ban Điều tra về giáo phận Dublin xem xét những gì xảy ra trong khoảng 1975-2004.

Xấu hổ Một số tu sĩ được thuyên chuyển từ giáo phận này sang giáo phận khác nên họ có thể tiếp tục lạm dụng trẻ em. Hồng y Brady xin lỗi các nạn nhân và gia đình của họ.

"Tôi vô cùng ân hận và tôi rất xấu hổ," Ngài nói.

Bản báo cáo cũng tìm thấy nhà chức trách đã tạo điều kiện cho việc che dấu khi cho phép Giáo hội hoạt động ngoài luật pháp.

"Không có ai đứng trên luật pháp ở đất nước này. Mọi người Công giáo phải tôn trọng luật pháp và hợp tác bằng cách trình báo mọi tội phạm.''

Hồng y Brady nói phúc lợi của trẻ em nay là một ưu tiên của Giáo hội.

Chính phủ Ireland cũng ngay lập tức lên tiếng xin lỗi.