Các nhà dân cử Hồng Kông từ nhiệm

Năm đại diện ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông từ chức nhằm gây áp lực buộc Bắc Kinh phải có dân chủ đầy đủ.

Nhóm này nói kết quả cuộc bầu cử bổ sung sẽ được coi là phép thử cho cuộc bầu cử toàn thể trong khu vực.

Phe dân chủ muốn có bầu cử trực tiếp toàn bộ vào năm 2012, trước thời gian biểu mà chính phủ Trung Quốc đặt vài năm.

Hiện tại, chỉ có một nửa số ghế hội đồng lập pháp Hồng Kông được bầu cử trực tiếp, còn lại là do các nhóm quyền lợi đặc biệt mà đa số là ủng hộ Bắc Kinh lựa chọn.

Trưng cầu dân ý

Năm vị dân cử đã nộp thư từ nhiệm lên hội đồng vào sáng thứ Ba.

Các nhóm ủng hộ dân chủ muốn có bầu cử toàn bộ.

Alan Leong và Tanya Chan từ Đảng dân sự, cùng Leung Kwok-hung, Albert Chan và Raymond Wong từ Liên đoàn dân chủ xã hội, nói hành động của họ sẽ kéo theo cuộc bỏ phiếu bổ sung và là "trưng cầu dân ý trên thực tế" về dân chủ.

"Sự từ nhiệm của tôi là để giữ lời hứa bầu cử. Tôi muốn đấu tranh cho bầu cử trực tiếp", ông Leong được trích lời trên hãng AP.

Nhưng một số nhà làm luật ủng hộ Bắc Kinh vốn đã nói họ sẽ tẩy chay cuộc bầu cử bổ sung, khiến cho cuộc bầu cử sẽ khó được xem là lá phiếu hiệu lực cho sự quan trọng của dân chủ.

Giới phân tích nói kế hoạch từ nhiệm cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong chính trị Hồng Kông.

Image caption Phe ủng hộ dân chủ muốn sớm bầu cử trực tiếp

Theo luật Anh hơn 150 năm, vùng đất này được trả về Trung Quốc trong năm 1997 theo thỏa thuận đặc biệt hứa sẽ giữ lại các hoạt động theo kiểu phương Tây.

Luật cơ bản, một dạng hiến pháp thu nhỏ dành cho Hồng Kông ra điều kiện là hội đồng dân cử sẽ được bầu chọn trong mộct cuộc đầu phiếu phổ thông, nhưng sẽ chỉ xảy ra sớm nhất là vào năm 2020.

Trong lúc một số người ở Hồng Kông muốn có dân chủ càng sớm cáng tốt thì nhiều người cho rằng các vấn đề khác mới là quan trọng hơn.

Các thăm dò dân ý gần đây cho thấy dư luận ủng hộ các hành động của các nhóm theo dân chủ.

Tin liên quan