Cập nhật: 09:26 GMT - thứ sáu, 29 tháng 1, 2010

Phát trực tiếp: Blair điều trần về Iraq

You need the correct version of Flash Player and JavaScript turned on to play this AV content. Download latest version of Flash Player

Phiên điều trần của ông Tony Blair được truyền hình trực tiếp ngày 29/1/2010 (chậm một phút so với thực tế).

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.