Bà Tymoshenko bị buộc từ chức

Yulia Tymoshenko
Image caption Bà Tymoshenko là một trong các lãnh đạo của cuộc Cách mạng Cam khi trước

Quốc hội Ukraina đã thông qua đề nghị bất tín nhiệm với thủ tướng Yulia Tymoshenko. Điều này có nghĩa là bà Tymoshenko và chính phủ sẽ từ chức, và bắt đầu thương lượng về việc thành lập một liên minh mới.

Đối thủ của bà thủ tướng, Viktor Yanukovych, đã được bầu làm tổng thống hồi tháng rồi nhưng chưa có đa số trong quốc hội.

Cuộc bỏ phiếu đồng nghĩa với việc nội các của bà Tymoshenko sẽ phải từ chức, trong khi tân tổng thống Viktor Yanukovych tìm cách thiết lập một liên minh mới tại quốc hội. Nếu ông thất bại, Ukraina sẽ phải tiến hành bầu cử quốc hội sớm.

Mặc dù thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống, bà Tymoshenko đã bác bỏ sức ép từ chức, nói rằng bà chỉ trở thành chính khách đối lập khi không còn biện pháp nào khác.

Trước phiên bỏ phiếu hôm thứ Tư, bà cảnh báo đối thủ và cũng là tổng thống rằng ông sẽ không yên.

Cuộc bỏ phiếu đã diễn ra với kết quả 243 trên 450 nghị sĩ chống lại bà thủ tướng. Nghe nói bảy thành viên trong đảng của bà Tymoshenko cũng bỏ phiếu chống bà.

Nay tổng thống Yanukovych có 30 ngày để lập liên minh mới, và 60 ngày để lập chính phủ. Nếu không thành công, bầu cử trước thời hạn sẽ phải tổ chức.

Liên minh Màu Cam của bà Tymoshenko thành lập hồi tháng 12 năm 2008. Nó là tập hợp lỏng lẻo dựa trên lý tưởng của Cuộc Cách Mạng Cam năm 2004.

Các cuộc biểu tình khi đó phản đối gian lận đã khiến ông Yanukovych bị tòa án tước chiến thắng và đưa ông Yushchenko lên làm tổng thống. Bà Tymoshenko trở thành thủ tướng. Nhưng quan hệ giữa hai người này đã xấu đi nhanh chóng.

Cuộc đua tranh tam mã giữa bà Tymoshenko, ông Yanukovych và cựu tổng thống Yushchenko đã làm Ukraine ở trong tình trạng bế tắc chính trị nhiều năm, khiến nước này không đối phó được khủng hoảng kinh tế.

Các nhà phân tích nói chừng nào bà Tymoshenko còn đứng đầu chính phủ, tình trạng bế tắc vẫn còn tiếp tục.

Tin liên quan