Đảng bảo thủ Hungary ‘thắng áp đảo’

Image caption Vòng hai được tranh tại 57 hạt bầu cử.

Đảng đối lập bảo thủ của Hungary (Fidesz) đã thắng hai phần ba số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử, theo xác nhận kết quả lần hai.

Ủy ban bầu cử quốc gia nói với 99,22% số phiếu đã kiểm, đảng này giành được gần 68% tổng số phiếu phổ thông và có được 263 trong số 386 ghế trong quốc hội.

Gần một phần ba số ghế đã còn lại sẽ được quyết định vào Chủ nhật. Vòng đầu diễn ra cách đây hai tuần. Fidesz hứa sẽ tạo việc làm, áp thuế thấp hơn và giảm bớt tệ quan liêu.

Đảng Xã hội đương quyền đứng vị trí thứ hai với 15% (59 ghế), đảng cực hữu Jobbik giành 12% (47 ghế) và đảng Xanh mới giành 4,1% (16 ghế). Ông Viktor Orban, lãnh đạo Fidesz sẽ trở thành thủ tướng. Ông Orban hoan nghênh kết quả, nói rằng ông sẽ lãnh đạo "với sự khiêm nhường". Ông nói với các ủng hộ viên: "Chúng ta đã chứng kiến một cuộc cách mạng tại các phòng phiếu." Toàn bộ ban lãnh đạo của đảng Xã hội, vốn nắm quyền trong tám năm qua, đề nghị từ nhiệm sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố. Vòng bỏ phiếu thứ hai được tranh tại 57 hạt bầu cử, nơi không có ứng cử viên duy nhất nào giành hơn 50% phiếu bầu trong vòng đầu. Kết quả thắng đa số hai phần ba sẽ cho Fidesz cơ hội để thay đổi hiến pháp, theo tường thuật của phóng viên BBC Nick Thorpe từ Budapest. Đảng Xã hội đã lập luận rằng họ tạo được 100.000 việc làm và lèo lái con tàu của nhà nước an toàn thông qua cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và cũng đã cải thiện pháp luật và trật tự.