Thăm dò sơ bộ kết quả bầu cử Anh

Thăm dò ngoài phòng phiếu của BBC/Sky/ITV cho thấy ông David Cameron thiếu 21 ghế để đảng Bảo thủ đủ đa số ghế tại quốc hội.

Theo thăm dò này, đảng Bảo thủ sẽ có thể giành 307 dân biểu, tăng 97 ghế so với kỳ bầu cử năm 2005, đảng Lao động chỉ còn 255 dân biểu, mất 94 ghế, và đảng Dân chủ Tự do giành 59 ghế, giảm 4 ghế. Các đảng khác giành 29 ghế.

Điều đó có nghĩa là tổng số ghế của cả đảng Lao động và đảng Dân chủ Tự do chưa đủ đa số.

Nếu kết quả chính thức theo đúng như thăm dò này thì sẽ xảy ra quốc hội thiếu đa số với đảng Bảo thủ giành nhiều ghế nhất trong quốc hội.

Một quốc hội thiếu đa số là quốc hội khi không có đảng nào giành đa số (326 ghế), có nghĩa là không có đảng nào nắm hơn một nửa số dân biểu trong Hạ viện.

Trong cuộc bầu cử lần này, số ghế để tranh sẽ tăng lên từ 646 tới 650 do những thay đổi ranh giới hạt bầu cử.

Lần cuối cùng tại Anh xảy ra quốc hội thiếu đa số là vào năm 1974.

Phóng viên BBC đánh giá đây là kỳ bầu cử có cử tri thay đổi sự ủng hộ từ đảng chính này cho đảng khác nhiều nhất kể từ năm 1931.

Ngày bỏ phiếu

Các trạm bỏ phiếu mở cửa tại 649 hạt cử tri vào lúc 7:00 giờ BST và đã đóng cửa lúc 22:00 giờ BST. Hơn 44 triệu đăng ký đi bầu. Cuộc bầu cử cho 164 hội đồng địa phương được tiến hành cùng ngày.

Image caption 44 triệu người đăng ký đi bầu.

Trong cuộc tổng tuyển cử lần này có khoảng 4150 ứng cử ra tranh cử trên cả nước. David Cameron, lãnh tụ đảng Bảo thủ là lãnh đảng chính đầu tiên đi bỏ phiếu vào sáng hôm nay.

Lãnh đạo đảng Lao động Gordon Brown đã đi bỏ phiếu ngay sau lúc 1100 giờ tại một trung tâm cộng đồng gần nhà ông ở Bắc Queensferry, Fife.

Nick Clegg, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, đi bỏ phiếu tại một trạm bầu cử ở Sheffield Hallam vào lúc 1120 giờ.

Vợ của cả ba nhà lãnh đạo đảng chính tại Anh đều đi cùng với chồng tới phòng phiếu.

Đa số các đơn vị sẽ kiểm phiếu thâu đêm, nhưng khoảng 20 đơn vị chỉ có thể hoàn tất vào 0900 giờ sáng thứ Sáu.

Thông tin ban đầu cho thấy có hàng chục người nói đã đứng xếp hàng dài để đợi bỏ phiếu nhưng không bầu được vì phòng phiếu đóng cửa trước khi họ tới lượt.

Được biết Ủy Ban bầu cử đã phải gởi thư cho khoảng 800 quân nhân để họ có thể bầu qua bưu điện.

Có khoảng 260 quân nhân bỏ phiếu qua bưu điện và hội đồng đã nhận và được 220 phiếu bầu.

Tại một đơn vị ở Liverpool, các ứng viên hy vọng có nhiều người đi bầu hơn là trong hai kỳ tổng tuyển trước đây.

Năm 2005 chỉ có 41,5% cử tri đi bỏ phiếu trong quận Liverpool Riverside.

Cựu lãnh đạo đảng UKIP Nigel Farage nói ông "may mắn sống sót" sau khi phi cơ hạng nhẹ của ông lâm nạn.

Tin liên quan