Cập nhật: 11:45 GMT - thứ tư, 28 tháng 7, 2010

Đập trên sông Mekong làm chết cá

Cá Mekong cần di trú để sinh sản

Tổ chức bảo vệ thiên nhiên WWF nói rằng đập trên sông Mekong có thể tiêu diệt các loài cá vốn đã có nguy cơ tuyệt chủng.

Trong số bị đe dọa có cá Mekong khổng lồ, một trong loài cá nước ngọt lớn nhất trên thế giới.

Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Cambodia đang có kế hoạch xây đập thủy điện dọc theo sông mekong.

Cá nước ngọt lớn

  1. Himantura chaophraya, 600kg (500cm x 240cm), châu thổ sông Mekong.
  2. Psephurus gladius,500kg (700cm), châu thổ sông Dương tử.
  3. Pangasianodon gigas, 350kg (300cm), châu thổ sông Mekong.
  4. Silurus glanis, 306kg (500cm), có nhiều ở châu Âu và châu Á.
  5. Pangasius sanitwongsei (cá ăn chó), 300kg (300cm), châu thổ sông Mekong.
  6. Catlocarpio siamensis, 300kg (300cm), châu thổ sông Mekong.
  7. Arapaima gigas, 200kg (450cm) châu thổ sông Amazon.
  8. Brachyplatystoma filamentosum, 200kg (360cm), châu thổ sông Amazon.
  9. Lates niloticus, 200kg (200cm) Nile River Basin
  10. Atractosteus spatula, 137kg (305cm), châu thổ sông Mississippi.

Cá Mekong khổng lồ có thể nặng đến 300kg và dài 3 mét, nhưng nhìn hiền lành giống cá heo.

Chúng đang có nguy cơ tuyệt chủng do bị đánh bắt thái quá và môi trường sinh thái biến đổi vì sự phát triển.

WWF nói nay các con đập trên sông Mekong có thể tiêu diệt hoàn toàn loài cá này.

Hàng năm cá Mekong khổng lồ di chuyển đến nơi sinh sản quen thuộc của chúng.

Nếu con đường di trú đó bị các đập chặn mất thì loài cá này không thể sống còn.

WWF đưa ra báo cáo theo sau đánh giá hồi tháng Năm của Ủy ban sông Mekong.

Ủy ban báo động rằng việc xây đập thủy điện trên sông Mekong có thể dẫn đến hậu quả là Cambodia mất đi gần phân nửa nguồn cá và ảnh hưởng đến 1 triệu người lệ thuộc vào ngư nghiệp.

Một thành viên của ủy ban nói với một tờ báo địa phương là kết quả khảo sát làm cho ông sợ hãi, nhưng người ta cần các đập thủy điện để cung cấp năng lượng cho Cambodia.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.