Đổi họ để máy tính dễ nhận biết

Người TQ dùng máy tính
Image caption Một số ký tự TQ quá hiếm làm máy tính không nhận ra

Hai trăm người thuộc một dòng tộc ở Trung Quốc được biết đã phải đổi họ vì ký tự để viết tên họ quá hiếm, đến mức máy tính không thể nhận ra.

Hệ thống mã máy tính chuyển đổi hầu hết các ký tự tiếng Trung để in ấn, nhưng một số ký tự hiếm đến mức chúng chưa bao giờ được chuyển mã.

Trong số đó, có tên của những người thuộc họ Đơn (Shaan), ở tỉnh Sơn Đông.

Nếu những người họ Shaan muốn lấy bằng lái xe hoặc hộ khẩu in từ máy tính thì họ phải đổi họ.

Nhiều từ tiếng Trung phát âm giống nhau nhưng viết khác nhau.

Theo một tờ báo địa phương ở Sơn Đông, các máy tính không nhận được cách viết biến thể họ Shaan, viết na ná như ký tự cho chữ số “ba” và dấu cho chữ “và”.

Thế nên những người họ Shaan ở Sơn Đông nay đổi họ để cho máy tính dễ nhận biết.

Dòng tộc Shaan thực ra cũng không phải là những người duy nhất phải đổi họ.

Trong vài năm trời, trước khi các phần mềm có thể nhận biết, chính trị gia Đài Loan Du Tích Khôn (Yu Shyi-kun) cũng chịu chung cảnh có tên họ bị xé lẻ hoặc phải thay bằng một tấm hình.

Tin liên quan