Giáo dục

Trong phần về giáo dục, BBC đánh giá rằng tỷ lệ biết đọc biết viết trên thế giới hiện rất khác nhau.

Ở Mali chỉ có 26,2% người trên 15 tuổi biết đọc biết viết.

Còn ở đa số các nước phát triển, tỷ lệ này là từ 99% đến 100%.

Đa số các nước trong nhóm 20 quốc gia chưa xóa hết nạn mù chữ hiện thuộc châu Phi nhưng Bangladesh và Pakistan ở châu Á cũng nổi bật về tỷ lệ này, bằng khoảng 53,5% và 54,2% mỗi nước.

Ở nhiều nước còn nạn mù chữ, số em gái không được đi học nhiều hơn em trai.

Theo ý kiến của tổ chức từ thiện Plan International, chỉ 3% em gái tại Mozambique và Niger được đi học, điều mà tổ chức này cho rằng khiến hai nước bị thua thiệt về kinh tế hàng triệu đô la mỗi năm.

Tỷ lệ biết chữ không phải là thước đo duy nhất của tiêu chuẩn giáo dục.

Ngân hàng Thế giới đặt ra tỷ lệ số học sinh và giáo viên ở cấp tiêu học như một tiêu chuẩn.

Tại Cộng hòa Trung Phi, cứ 100 học sinh mới có một giáo viên, còn ở Liechtenstein thì tỷ lệ là 7/1.

Trường học có đông học sinh nhất thế giới được nói đến là City Montessori ở Lucknow, Ấn Độ, có 32 nghìn học sinh.

Giá của giáo dục cũng khác nhau nhiều.

Ngân hàng Thế giới nói ở Anh, chi phí cho giáo dục là 23,4% cho thu nhập bình quân đầu người ở cấp tiểu học.

Nhưng Cuba chi tới 44,7% GDP cho giáo dục. Nước này từng có nạn mù chữ nghiêm trọng nhưng chính sách thúc đẩy đọc viết trong giới trẻ đã khiến Cuba nay có thể tự hào với tỷ lệ người trẻ biết học biết viết là 100%.

Hệ thống giáo dục tại Trung Quốc hiện lớn nhất thế giới, phục vụ cho gần 25% học sinh, sinh viên toàn cầu.

Số sinh viên cao đẳng và đại học ở Trung Quốc tăng từ 6,2 triệu năm 1998 lên gần 24 triệu năm 2008, so với hơn 14 triệu ở Mỹ. Chỉ năm ngoái, có 6,1 triệu sinh viên Trung Quốc tốt nghiệp đại học và bước vào thị trường lao động.