TQ nâng định nghĩa mức đói nghèo nông thôn

Người dân nông thôn Trung Quốc Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption Trung Quốc vẫn bị chỉ trích rộng rãi về việc đặt mức đói nghèo quá thấp

Trung Quốc vừa tái định nghĩa những người ở vùng nông thôn được coi là người nghèo đói khi có thu nhập dưới 1 đôla Mỹ một ngày (6,5 nhân dân tệ).

Trước đó người dân nông thôn chỉ được coi là nghèo đói nếu họ có thu nhập chưa tới 55 xu Mỹ một ngày.

Quyết định này có nghĩa là thêm hàng triệu người sẽ được nhận phúc lợi của nhà nước.

Hồi năm ngoái, khoảng 27 triệu người được phân loại là người nghèo cùng nông thôn. Ngưỡng mới này được cho là sẽ làm con số đó tăng gấp bốn lần.

Chủ tịch nhà nước Trung Quốc, ông Hồ Cẩm Đào, đã đặt vấn đề nghèo đói vùng nông thôn là mấu chốt trong sự nghiệp lãnh đạo của ông.

Ông đã dần dần thực thi các dự án phát triển trên phạm vi rộng trên khắp các tình nghèo ở miền Tây Trung Quốc, trong một nỗ lực để tạo ra điều mà ông gọi là "một xã hội hài hòa".

Hôm thứ Ba, truyền thông nhà nước trích thuật ông nói rằng tới năm 2020 sẽ không còn ai tại Trung Quốc phải lo lắng về cơm ăn áo mặc nữa.

"Họ sẽ được bảo đảm hưởng nền giáo dục (là bắt buộc tại Trung Quốc), những chăm sóc y tế căn bản, và cả vấn đề nhà cửa," ông nói.

"Xu hướng hiện thời về khoảng cách lớn giữa người giàu và người nghèo sẽ được đảo ngược."

Nhiều trong số các kế hoạch của ông Hồ Cẩm Đào nhắm vào các thời hạn xa trong tương lai mà các phân tích gia cho rằng nó cho thấy một nỗ lực xây dựng một di sản để lại.

Người ta chờ đợi ông sẽ rời khỏi vị trí lãnh đạo của mình trong hai năm tới.

Trung Quốc vẫn bị chỉ trích vì đặt mức nghèo đói quá thấp.

Nhưng quyết định mới nhất này đặt Trung Quốc gần hơn so với mức của Ngân hàng thế giới đề ra là 1,25USD/ngày.

Những người mới lọt vào phân loại thuộc diện nghèo đói sẽ được nhận những trợ giúp của chính phủ như bao cấp, đào tạo nghề, các khoản vay với lãi suất chiết khấu và các cơ hội công ăn việc làm trong các dự án hạ tầng cơ sở ở vùng nông thôn do chính phủ tài trợ.