Công bố băng ghi âm cuối của JFK

Tổng thống Kennedy Bản quyền hình ảnh AP
Image caption Ông Kennedy đã bí mật ghi âm nhiều đoạn băng

Thư viện Tổng thống John F Kennedy công bố 45 giờ ghi âm cuối cùng của ông, ghi lại những tháng cuối đời của Kennedy.

Trong đó có phần thảo luận về xung đột ở Việt Nam và kế họach tranh cử năm 1964.

Nhiều cuốn băng được ông Kennedy ghi âm bí mật, giấu cả các trợ lý thân cận.

Kể từ năm 1993, thư viện đã giải mật và công bố một phần các băng ghi âm.

Hai Việt Nam

Trong một cuộc gặp giữa Kennedy và các cố vấn về tình hình Nam Việt Nam, tổng thống có vẻ vừa bực bội lại vừa buồn cười khi các trợ lý ngoại giao và quân sự cho ông những báo cáo trái ngược về Việt Nam.

Tướng Victor Krulak nói "cuộc chiến chống Việt Cộng sẽ chiến thắng" nhờ các chương trình xã hội và quân sự của Mỹ tại đó.

Nhưng cố vấn của bộ ngọai giao Joseph Mendenhall lại bảo nhiều người trong chính quyền Nam Việt Nam xem cuộc chiến chống Việt Cộng "xếp thứ hai sau" các lo ngại về chính thể ở Sài Gòn, và rằng các nhóm sinh viên có thể sẽ ngả về phía người cộng sản.

Kennedy hỏi: "Quý vị đã đi thăm cùng một đất nước à?"

Sau đó, ông gửi thêm một nhóm quan chức đến Việt Nam để quan sát tình hình.

Tổng thống đã ghi âm hơn 260 giờ, cả ở các cuộc gặp mặt và nói chuyện qua điện thoại trong gần ba năm nhậm chức.

Trong lần công bố này, thư viện lọai bỏ khoảng 5-10 phút thông tin liên quan gia đình và 30 phút vì lo ngại an ninh quốc gia.

Tin liên quan