TQ chốt danh sách đại biểu Đại hội Đảng

Cập nhật: 13:54 GMT - thứ ba, 14 tháng 8, 2012
Lãnh đạo Đảng CSTQ

Năm 2011 Đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 90 năm ngày thành lập

Trung Quốc vừa hoàn tất việc bầu ra 2.270 đại biểu tham dự Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối năm nay.

Tân Hoa Xã đưa tin "công tác bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đã hoàn thành thuận lợi".

Hãng thông tấn này cho hay quá trình lựa chọn đại biểu diễn ra từ tháng Tư đến tháng Bảy một cách nghiêm túc.

Theo Tân Hoa Xã, "việc đề cử ứng viên đại biểu và quá trình bầu cử đại biểu phù hợp quy định và trình tự, kiên trì nguyên tắc chế độ tập trung dân chủ của Đảng, phát huy đầy đủ dân chủ trong Đảng".

Các đại biểu được lựa chọn trên nguyên tắc phù hợp yêu cầu về cơ cấu Trung ương, có tính đại diện cao.

Tuy nhiên danh sách 2.270 đại biểu còn phải được Ủy ban kiểm tra tư cách Đại biểu Đại hội Đảng XVIII thông qua trước khi trở thành chính thức.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Kinh Thanh được dẫn lời nói các đại biểu dự Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc phải là "đảng viên ưu tú, có thành tích nổi bật trong sản xuất và công tác, có tố chất tư tưởng chính trị và khả năng làm việc tốt".

Tuy nhiên trong số này sẽ có một số đảng viên lão thành đã rời cương vị lãnh đạo được mời tham dự Đại hội.

Ngày tháng tổ chức Đại hội XVIII hiện chưa được công bố chính thức.

Hiện đang có nhiều đồn đoán quanh quá trình tranh giành quyền lực nội bộ lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.