Mạng xã hội bình về Bạc Hy Lai

Cập nhật: 15:03 GMT - thứ sáu, 28 tháng 9, 2012
Ông Bạc Hy Lai

Tân Hoa Xã đưa tin ông Bạc Hy Lai vừa bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Chỉ vài phút sau khi Tân Hoa Xã thông báo quyết định của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những tin bài về quyết định này đã bắt đầu được truyền đi trên các mạng xã hội của Trung Quốc và những bình luận trên mạng Sina Weibo - một dạng Twitter của Trung Quốc - và các trang mạng khác.

Ủng hộ quyết định của đảng

Shenjing Jihua viết trên Sina Weibo: "Ông Bạc bị khai trừ khỏi đảng và bị giao cho bên tư pháp - ông cuối cùng tới hồi kết thúc sau khi đã gần như đưa Trung Quốc trở lại thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Công lý đã thắng và nay lại có hy vọng cho đất nước Trung Quốc".

Shiwei viết trên Sina Weibo: "Nay người ta có thể viết dấu chấm hết với một người đã từng thống trị, người rồi sẽ lu mờ khỏi lịch sử!"

Thông cảm với Bạc Hy Lai

Gongxi Facai viết trên QQ.com: "Bất kể những thiếu sót của ông, Bạc Hy Lai vẫn là một nhà quan chức có khả năng nhất và ông muốn làm cho người dân."

Ouyangyu chỉ đơn giản đặt câu hỏi trên QQ.com: "Làm sao Bạc Hy Lai lại có thể bị khai trừ khỏi đảng?"

Bức tranh rộng lớn hơn

Qinyang viết trên QQ.com: " Liệu người dân có thể tin vào chính phủ và đảng nữa hay không?"

Huaju Yanyuan viết trên QQ.com: "Trường hợp của ông Bạc Hy Lai nói với chúng ta rằng một sự việc bị bỏ qua đã dẫn tới một loạt những rắc rối, và chẳng có một viên chức nào tại Trung Quốc là trong sạch cả."

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.