Anh - Nhật được giải Nobel Y học

Cập nhật: 10:57 GMT - thứ hai, 8 tháng 10, 2012
John B.Gurdon và Shinya Yamanaka

John B.Gurdon (trái) và Shinya Yamanaka đi đầu về nghiên cứu tế bào gốc

Hai nhà khoa học, Shinya Yamanaka của Nhật Bản và John Gurdon của Anh, được trao giải Nobel Y học vì nghiên cứu tế bào.

Hai người được ca ngợi vì xác định tế bào người trưởng thành có thể chuyển lại sang trạng thái tế bào gốc.

“Các phát hiện của họ đã cách mạng hóa sự hiểu biết về cách thức phát triển của tế bào và cơ thể,” theo ủy ban giải Nobel.

Bằng cách tái lập trình tế bào con người, “các nhà khoa họa tạo ra cơ hội mới để nghiên cứu bệnh tật và phát triển phương pháp chẩn đoán và điều trị”.

Nghiên cứu của họ đã khơi nên hy vọng có thể thay thế mô cho người mắc bệnh Alzheimer's, Parkinson's và các bệnh khác.

Ông Gurdon, vào năm 1962, phát hiện DNA trong tế bào trưởng thành của ếch lưu mọi thông tin để phát triển mọi tế bào trong cơ thể ếch.

Điều này có nghĩa là tế bào của người trưởng thành có thể tái lập trình.

Phát hiện đột phá của ông ban đầu bị nghi ngờ, nhưng sau đó được các nhà khoa học khác xác nhận.

Đến năm 2006, ông Yamanaka phát hiện các tế bào trưởng thành nguyên dạng ở chuột có thể được lập trình để trở thành các tế bào gốc chưa trưởng thành.

Lợi ích của việc này là không cần phụ nữ phải hiến noãn (trứng), mà vẫn có thể tạo nên tế bào gốc, nhưng điều này cũng đã tạo ra tranh cãi về đạo đức.

Nghiên cứu tế bào gốc chỉ mới ở giai đoạn ban đầu, và chỉ mới có vài thí nghiệm ở người.

Ông Gurdon, sinh năm 1933, hiện làm việc ở Viện Gurdon ở Cambridge, còn ông Yamanaka, 50 tuổi, là giáo sư Đại học Kyoto ở Nhật Bản.

Vì khủng hoảng kinh tế, Quỹ Nobel đã giảm giá trị tiền thưởng xuống tám triệu đồng kronor Thụy Điển, so với số tiền 10 triệu từng được trao kể từ năm 2001.

Thêm về tin này

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.