Hai thanh niên Tạng tự thiêu ở Tứ Xuyên

Cập nhật: 04:44 GMT - thứ năm, 21 tháng 2, 2013
Bản đồ trấn A Bá

Trấn A Bá nằm về cực bắc của tỉnh Tứ Xuyên là nơi đã chứng kiến nhiều vụ tự thiêu

Hai thanh niên người Tạng đã thiêu mình đến chết ở miền Tây Trung Quốc, các nhà hoạt động nhân quyền và các tổ chức của người Tạng lưu vong cho biết.

Đây là hai vụ tự thiêu mới nhất trong hàng loạt các hành động phản kháng của người Tạng đối với điều mà họ cho là sự đàn áp của chính phủ Bắc Kinh.

Hai thanh niên này chỉ mới 17 và 18 tuổi đã châm lửa vào mình ở trấn A Bá thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Họ đã qua đời hôm thứ Ba ngày 19/2.

Hai thanh niên này có tên là Rinchen và Sonam Dhargye.

Theo Trung tâm Nhân quyền và Dân chủ Tây Tạng, lúc tự thiêu Rinchen đang về đón Tết cùng với gia đình.

Chỉ trong vòng hai năm qua, đã có hơn 100 người Tạng tự thiêu ở Trung Quốc, trong đó có Tây Tạng, các nhà hoạt động nhân quyền cho hay.

Phần đông trong số họ đã không qua khỏi.

Trấn A Bá là khu vực có đông người Tạng sinh sống và là nơi có Tự viện Kirti nổi tiếng của Phật giáo Tây Tạng. Nơi đây đã chứng kiến rất nhiều vụ tự thiêu trong những tháng gần đây.

Hồi tuần trước, một tăng sỹ 19 tuổi ở A Bá cũng đã tự châm lửa vào mình để phản đối chính quyền Trung Quốc.

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.