Bạn có đang chịu quá nhiều áp lực?

Stress vốn là chuyện hàng ngày, nhưng nếu thường xuyên xảy ra nó có thể dẫn tới nhiều vấn đề về sức khỏe.

BBC phối hợp với Hiệp hội Tư vấn và Giải pháp tâm lý Anh Quốc thiết kế bài trắc nghiệm này để giúp nhận biết các triệu chứng của stress và cách đối phó với áp lực cuộc sống.

Cách tính điểm: cho mỗi câu hỏi, trả lời 'Chưa bao giờ' được 0 điểm, 'Hầu như chưa bao giờ' - 1 điểm, 'Đôi khi' - 2 điểm, 'Thường xuyên' - 3 điểm và 'Rất thường xuyên' - 4 điểm.

Mức độ stress: từ 0-16 điểm: biết cách đương đầu với áp lực, 17-24: có dấu hiệu stress nhẹ, 25-35 điểm: nhiều dấu hiệu stress.

Tin liên quan