Bóng đá: Anh 0 - Pháp 0

Nhắn tin trực tiếp

Cập nhật lúc 18 tháng 11 2015

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.