Walesa 'từng làm chỉ điểm'

Bản quyền hình ảnh AP

Viện lịch sử Ba Lan nói tài liệu mới cho thấy cựu tổng thống và người anh hùng của Công đoàn Đoàn kết Lech Walesa làm chỉ điểm thời cộng sản.

Tài liệu vừa được lấy đi đầu tuần này từ nhà của cựu bộ trưởng an ninh, Tướng Czeslaw Kiszczak.

Viện trưởng Viện Tưởng niệm Quốc gia nói các tài liệu có vẻ là thật.

Từ lâu ông Walesa luôn bác bỏ ông làm chỉ điểm trong thập niên 1970.

Viện trưởng Lukasz Kaminski nói 279 trang tài liệu chưa được phân tích đầy đủ, và sẽ được công bố cho công chúng theo quy trình.

Vợ góa của Tướng Kiszczak đã muốn bán các tài liệu này, theo Viện Tưởng niệm Quốc gia.

Bản quyền hình ảnh Reuters

Viện trưởng Lukasz Kaminski mô tả nội dung một hồ sơ thời gian 1970-76:

“Trong hồ sơ cá nhân có một phong bì, bên trong có tài liệu viết tay hứa hợp tác với mật vụ, ký tên Lech Walesa-Bolek.”

Theo ông, còn có “các xác nhận viết tay về việc nhận tiền”, ký tên Bolek.

“Có các báo cáo của một người chỉ điểm có mật danh Bolek, và ghi chép của mật vụ từ các cuộc gặp với người chỉ điểm.”

Phóng viên BBC Adam Easton ở Warsaw nhận định đây không phải là cáo buộc mới.

“Ông Walesa, được tòa án xóa bỏ cáo buộc năm 2000, nói người cộng sản đã làm giả các tài liệu về ông.

“Các ghi chép mới này sẽ không thay đổi suy nghĩ của người Ba Lan về ông Walesa vì cáo buộc này phổ biến, và ông vẫn được kính trọng về vai trò lật đổ chủ nghĩa cộng sản năm 1989.”

Tin liên quan