Hình ảnh nổ bom ở Thái Lan

Nhắn tin trực tiếp

Cập nhật lúc 12 tháng 8 2016

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.