'Đảng của Putin' thắng lớn

Bản quyền hình ảnh AP

Đảng Nước Nga Thống Nhất, được Tổng thống Vladimir Putin ủng hộ, giành được đa số trong bầu cử quốc hội.

Với 93% phiếu đã kiểm, đảng giành 54,2% phiếu và 343 ghế trong quốc hội 450 thành viên.

Nhưng tỉ lệ đi bầu chỉ là 47,8%.

Đảng Cộng sản và đảng dân tộc chủ nghĩa LDPR cùng chỉ có 13%.

Đảng Nước Nga Công bằng được hơn 6%.

Cả bốn đảng này đều trung thành với ông Putin và chi phối quốc hội sắp mãn nhiệm, Viện Duma.

Bản quyền hình ảnh Reuters

Ông Putin đã cầm quyền 17 năm trong tư cách tổng thống hoặc thủ tướng.

Gian lận phiếu bầu được đưa tin ở nhiều khu vực.

Các đảng đối lập mang quan điểm tự do không giành được đủ phiếu.

Hai đảng đối lập chính được phép có ứng viên, Yabloko và Parnas, chỉ được 1,89% và 0,7%.

Kết quả lần này tăng đa số của đảng Nước Nga Thống Nhất so với 49% năm 2011.

Đảng này, do Thủ tướng Dmitry Medvedev dẫn dắt, sẽ có thêm ghế trong quốc hội, so với 238 ghế nhiệm kỳ trước.

Nhưng tỉ lệ đi bầu, dựa theo số liệu chưa đầy đủ, sẽ là thấp nhất trong lịch sử hiện đại của Nga.

Nó thấp hơn tỉ lệ 60% năm 2011.

Tin liên quan