Trực tiếp Ứng viên phó tổng thống Mỹ tranh luận

Sự kiện đang được tường thuật

Nhắn tin trực tiếp

Sự kiện Tường thuật Trực tiếp này hiện ngưng cập nhật.