Rhwng 20fed Tachwedd 2018 a 12fed Chwefror 2019 roedd y BBC wedi cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar bolisi trwydded teledu yn ymwneud ag oed

Mae’r ymgynghoriad wedi dod i ben erbyn hyn.

Mae’r ymgynghoriad wedi dod i ben erbyn hyn, ond mae dogfen ymgynghori’r BBC ar gael yma i gyfeirio ati. Byddwn yn cyhoeddi’r canlyniad yn nes ymlaen yn 2019.