Yaa'ii Paartii Koministii Chaayinaarraa maal eegna?
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Yaa'ii Paartii Koministii Chaayinaarraa maal eegna?

Paartiin Koministii Chaayinaa yaa'ii waliigalaa waggaa shanitti al tokko taasisuuf Beeyjiingitti wal ga'eera. Yaa'ii kanarraa wantoonni eegaman maali kan jedhu gaaffii namoota hedduuti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan