Gaaffiifi deebii Mo'ataa Taphataa Cimaa Kubbaa Miilaa Afriikaa BBC 2017

Gaaffiifi deebii Mo'ataa Taphataa Cimaa Kubbaa Miilaa Afriikaa BBC 2017

Mo'ataan Badhaasa Taphataa Cimaa Kubbaa Miilaa Afriikaa BBC 2017, Mohaammad Saalaah, badhaasa ulfaataa kana leenjisaa kilaba Liivarpuul Yargan Kiloopp harka fudhateera.