Qurxummii shaarkii guddaa addunyaa lammaffaa

Qurxummii shaarkii guddaa addunyaa lammaffaa

Qurxummii shaarkii guddaa addunyaa lammaffaa kun afaan isaa banee achi asi yoo namatti deemuu yaa nama sodaachisu isaa. Garuu kan foon hinyaaneefi nagaa qabeessa dha.