Qurxummii shaarkii guddaa addunyaa lammaffaa

Qurxummii shaarkii guddaa addunyaa lammaffaa kun afaan isaa banee achi asi yoo namatti deemuu yaa nama sodaachisu isaa. Garuu kan foon hinyaaneefi nagaa qabeessa dha.