"Mootummaan harkuma tuqeen warra hafan akka nuu hiiku gaafachuu itti fufna"
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

"Mootummaan warra hafan akka nuu hiiku gaafanna"

Waggaa tokkoofi baatilee lama booda kaleessa kan gadhiifaman Dr. Mararaa Guddinaa namoota kumaatamaan lakkaa'amaniin simatamanii jiru.

Mootummaan harkuma tuqeen warra hafan akka nuu hiiku gaafachuu itti fufna jechuunis dubbataniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan