Jiraattoonni Amboo Dr. Mararaa Guddinaatiif simannaa gootaa taasisan

Jiraattoonni Amboo Dr. Mararaa Guddinaatiif simannaa gootaa taasisan

Dr. Mararaa Guddinaa waggaa tokkoo oliif hidhaarra kan turaniifi tibbana gadi-lakkifamaniif kaleessa magaalaa Ambootti simannaa ho'aan taasifameefiira.

Waraabbii viidiyoo: Habtaamuu Xibabuu

Gulaallii: Yaadataa Birhaanuu