Namoota 955 lafa jelatti qabamanii turaniif hojiin lubbuu baraaruu milkaa'ee hunduu ba'aniiru

Hojjataa lubbuu baraaruu Image copyright AFP/Getty Images
Goodayyaa suuraa Afriikaa Kibbaatti hojjattoonni 955 lafa jelatti qabamanii guyyaa sadaffaa keessa jiru

''Namni hunduu ba'eera,'' jedhani dubbi himaan Sibaaniyee Istiilwater. ''Namoonni rakkoo bishaan dheebuun rakkatan fi dhiibbaa dhiigaa olaanaa godhatan jiru, wanti yaddessaan garuu hinn jiru'' jedhaniiru

Dubbi himaan dhaabbata warqee omishuu ganama kanaa akka jedhanitti humni ibsaa iddootti deebi'ee lammiilee lubbuu baraaruu milkaa'ee hunduu ba'anii jiru.

Hojjattoonni sunneen Roobii galgalarraa kaasee lafa jelatti qabamanii jiru.

Afriikaan Kibbaa omisha warqeen dursituu taatus, waa'een nageenya indastirichaa yeroo hunda gaaffii keessa jira.

Bakki omisha warqee kun Km290 Kibba Lixa Johaanisbargiin fagaatee kan argamee yoo ta'u, qabeenya dhaabbata Sibaaniyee-Istiilwatar jedhamuuti

Boolli warqee kun sadarkaawwan 23 kan qabuufi meetira 1,000 gadi kan fagaatudha.

Namoonni lubbuun baraaraman tajaajila wallaansa fayyaa argachuun dura nyaataa akka ragataniif qaama isaanii akka dhiqatantaasifama jedhameera.

Ambulaansiiwwan hedduun galagala sana akka iddichatti argaman rippoortarri 'AFP' gabaaseera.

Image copyright AFP

Amma yoonaatti rakkoon dhiphachuu hojjattootarratti akka hin mullanneefi tajaajilli gorsaa isaaniif maatiisaaniitiif akka taasifame dubbi himaan dhaabbatichaa Jeemsi Weelisteed dubbatanii turan.

Kamisa darbe akka jedhanitti, nyaataafi bishaan dhugaatii kan qaqqabeef yoo ta'u, jenereetara yeroo tasaa hojjachiisuuf garuu akka rakkatan dubbatu.

Humni ibsaa kan adda cite bakakkaan daddabarsa elektiriikii dhiheenya bakka warqee sanaatti argamu erga rukutee booda jedhamee amanama.

Anga'oonni gamtaa daldalaa lubbuun namootaa balaarra jira jedhanii yaaddoorra akka turan himaniiru.

Bara 2017 keessa namoonni 80 ol lubbuu dhabuun isaanii galmaa'eera.