Simannaa Obbo Baqala Garbaa
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Jiraattonni Adaamaa Baqala Garbaatiif simannaa gootaa taasisaniif.

Gadhiifamuun hidhamtoota siyaasaa gaaffii mummee isaa kan taasifate uummanni Oromoo, oduu gadhiifamu Obbo Baqalaa fa'i dhageenyaan gammachuun machaa'an. Bakkuma jiranu walitti bahuun haala adda addaatiin gammachusaa ibsachaa simateera.

Abbeentaan viidiyoo: Hiriya Pictures