Simannaa Obbo Baqqalaaf Istaadiyoom Adaamaa

Simannaa Obbo Baqqalaaf Istaadiyoom Adaamaa

Jiraattoonni magaalaa Adaamaafi leellistoonni Obbo Baqqalaa Garbaa boromtaa isaa mana hidhaatii bahaniitti kabaja isaaniif qaban ibsuuf mana jireenyaa isaanii fuulduratti walgahan haala akkasiitiin galateefatan.