Israa'el baqattoota Ertiraa 16 hiite

Mormitoota harii'annaa Israa'el

Madda suuraa, Getty Images

Qondaaltoonni Israa'el baqqattoota lammiilee Eritiraa gara Ruwaandaatti hin ergamnu jechuun karoora harii'annaa didan 16 yeroo jalqabaatiif hidhan.

Tarkaanfiin kunis erga karoora biyyattiin lammiilee Eritiraafi Sudaan kolugaltummaa gaafataa jiran akka gara biyya Ruwaandaafi Yugaandaa deemaniif karoorsiteen booda hidhaa jalqaati.

Kolugaltoota kuma 35 keessaa hanga ammaattis baqattoonni 600 ta'a akkeekachiifni harii'atamu kan kenname ta'u, gabasni dhaabbilee mirgoota baqattootaafi kolugaltumaa Israa'el ni mul'ise.

Baqattoonni kunneenis giddu gala turtii Holot bakka namoonni hedduun mormii nyaata lagannaa taasisuu eegalanitii kan fudhatamaniidha.

Mootummaan Israa'el baqqattoota Afriikaa kumaatama ta'an akka biyyattii gadhiisaniif yookin hidhaan kan isaan eeggatu ta'u akkeekachiisa kan raabseef baatii Amajjii keessa ture.

Mootummichis guyyoota 90 keessatti akka gadhiisaniif maallaqa doolaara hanga 3,500 kennuuf waadaa galeera.

Jalqaba baatii kanaas, mootummaan Israa'eel kolugaltoota Eritiraa keessattuu kanneen loltummaa baqataniif hayyama kolugaltummaa kennuuf akka murteessu danda'u ibsee ture.