Sammuun dhalattuu waan yaaddu seetuu?

Sammuun dhalattuu waan yaaddu seetuu?

Sammuunni daa'imman dhalattuu ni yaada jennee tilmaamuun rakkisaadha. Haa ta'u malee oduu gara UK dhagahame tokko maal akka yaadan adda baasuuf saayintistoonni qorannoo gaggeessaa jiru jedha.