Qormaata Chaayinaa deebii hinargatiin hafe

Qormaata Chaayinaa deebii hinargatiin hafe

Isaan gaaffii biyya Chaayinaatti qormaataa kun deebii hinargannee jechaa jirti. Isiin maal jettu?