Kaaba Dhiha Naayijeeriyaatti namoonni 7 du'an

Naannawaan Kaadunaa dhiyeenya kana hookkara cimaa keessa galtee jirti

Madda suuraa, AFP

Ibsa waa'ee suuraa,

Naannawaan Kaadunaa dhiyeenya kana hookkara cimaa keessa galtee jirti

Kaaba Dhiha Nayijeeriyaatti erga shamarreen tokko amantaa Isalaamummaa fudhattee lola ka'erratti yoo xiqqaate namoonni torba du'anii, 15 madaa'aniiru.

Walitti bu'iinsa naannawa Kaaduunaa jedhamutti ka'een manneen hedduunis gubataniiru.

Namoonni achi turan akka BBC Afaan Piijiinitti himanitti walitti bu'iinsi kun kan ka'e wayita shamarreen kiristaanaa tokko sababa jaalallee isheetiif amantaashee gara Islaamummaatti jijjiirrattuudha.

Gochi shamarree kanaa qeerroo naannoo jiran waan dallansiiseef gara dubbiitti seenan jedhu namoonni ijaan argan.

Oduun biraan ammoo sababa kanaanillee walitti bu'iinsi amantaa mudachuu mala kan jedhuudha.

Ajajaan Poolisii Kaadunaa Komaandar Muktar Aliyu akka BBC Afaan Pijiinitti himanitti hanga ammaatti namoonni 10 kan hidhaman yoo ta'u ka'umsa dubbichaarraa eegalaniis qorannaa gaggeessaa jiru.

''Sababa namni tokko amantaa geeddarateef walitti bu'iinsi uumame jennee amanuuf nu rakkisa,'' jedhan.

''Abbaan barbaade amantaa fedhe fudhachuu fi kan hin feene dhiisuu danda'a.''

Gochi akkanaa akka hin babal'anneef hojjechaa jiraachuus beeksisaniiru.