Molaa'uu rifeensaatiif sababiin maaliidha?

Molaa'uu rifeensaatiif sababiin maaliidha?

Molaa'uun rifeensaa baayyee isiin cinqaa laataa? Akkas taanaan mee viidiyoo kana dowwachuu hindagatiinaa.