Poolisiin Dhiha Awustiraaliyaatti namoonni torba du'anii argaman jedha

Komishinara Poolisii Kris Daawsan Image copyright WESTERN AUSTRALIA POLICE
Goodayyaa suuraa Namoota hubaman keessaa afur daa'immani jedhu Komishinarri Poolisii Kiris Daawsan

Dhiha Awustiraliyaa naannoo baadiyyatti, namoonni torba du'anii akka argaman poolisiin mirkaneesseera.

Reeffi daa'imman afuriifi dargaggoota sadii kan argame, gaafa Jimaataa magaalaa Osmington, fageenya 280 km kibba Parzitti argamtutti.

Meeshaan waraanaa lama bakka sanatti argameera.

"Reeffi dargaggoota lamaa diidatti, reeffi shan immoo keessa gamoo naannoo baadiyyaa jiruutti argaman," jedhan Komishinarri Poolisii Awustiraliyaa Dhihaa Kiris Daawsan.

"Madaan rasaasaa kan jiru fakkaata, garuu kana caalaa jechuu hin barbaadu," jedhan.

Gabaasa miidiyaa ajjeesanii-of ajjeesu faakkata jedhu hin mirkaneessine, garuu nageenya ummataa irratti dorsiisi akka hin jirre himan.

Namootni hubaman kun jiraattota mana sanaa ta'uu danda'u jedhu angaa'oonni.

"Badiin lubbuu kamiiyyuu gaddisiisaadha, garuu daa'imman afuriifi ge'eessota sadii - kun gadda cimaadha" jedhan.

Poolisiin qorannoo bal'aa akka jalqabuufi firoottan namoota du'anii akka qunnamaa jiru himeera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan