Mariin Sudaan Kibbaa ammas hinmilkaa’iin hafe

Pirezidantii Sudaan Kibbaa, Salvaa Kiir
Ibsa waa'ee suuraa,

Graeen mormitoota biyyatti waligalteen dhihaate aangoo Salvaa Kiir haalaan guddisa jechuun morman

Mariin hoggantoota Sudaan Kibbaa gidduutti nagaa ni buusa jedhamuun taa'amee ture waliigaltee malee xumurame.

Wal'ta'insi biyyoota Afrikaa IGAD jedhamu aangoo pirezidaantii itti-aanaa sadii qondaaltota kaaniif akka qoodamu yaada dhiheessee ture.

Angoowwan haaraa sadan keessaa tokko qondaala duraanii biyyatti ala jiran, Riik Machaarif haa kennamu jedha yaadi dhihaate.

Miseensi garee fincilaa SPLA-IO jedhamu kan ta'an Maabiyor Garaang yaadi dhihaate siriri miti akkasumas mootummaa aangorra jiruuf aangoo dabalataa kenna jedhan.

Pirezidantiin biyyatti Salvaa Kiir fi itti -aanaan isaanii duraanii Rik Machaar erga waggaa shan dura adda bahani as lammiileen miiliyoona afur qe'ee isaanirraa yeroo buqqa'aan kumaatama kan ta'an ajjeefamaniiru.