Iboolaa: Dhukkubni kun maaliif deddeebi'ee dhufaa?

Riipablikii Diimookraatawaa Koongootti yoo xiqqaate namootni 44 dhibee kanaan hubamanii, namootni 28 immoo du'aniiru.

Bara 2014 tti Iboolaan Afrikaa Lixaa keesatti lubbuu namoota 11,000 balleessuun isaa kan hin irraanfatamnedha.