Itoophiyaan hogganoota waraanaafi tikaa haaraa muudde

Saamooraa fi Sa'aaraa

Madda suuraa, Yidnekew Abreha

Ministirri Muummee Itoophiyyaa Abiy Ahimad Janaraal Adam Mahaammad Daarektara Mummee Tajaajila Nageenyaafi Tika Biyyaaleessaa, Jeneraal Sa'aare Mekonnin Ajajaa olaanaa Raayyaa Ittisa biyyaa gochuun muudan.

Ministirri Mummee Dr Abiyyi Ahimad Janaraal Adam Mahaammadiin bakka Getaachoo Asaffaa Daarektara Muummee Tajaajila Nageenyaafi Tika Biyyaaleessaa gochuun mudamaniiru.

Jeneraal Sa'aare Mekonnin ammoo Jeeneraal Saamoraa Yuunis bakka bu'uun Ajajaa olaanaa Raayyaa Ittisa biyyaa ta'uun muudamuu hogganaan olaanaa waajjira ministira muummee Obbo Fitsum Araggaa Tiwiitarii irratti barreessan.

Qondaaltonni aangoo irraa kaafaman lamaan warra waggoota dheeraaf aangoo irra turani.

Gama biraatiinis, Ministirri mummee Meejar Janaraal Alam Isheet Dagifee fi Birgaadar Janaraal Asaaminawu Tsigee kan kana dura aangoon jalaa haqamuun humna waraanaa keessaa hari'ataman turaniif aangoo isaanii guutuu deebisaniif.

Wareegama isaan biyyaaf kanfalaniif beekumsa kennuun aangoosaanii deebii'eefii faayidaawwan soorataa guutuu waliin sorama akka bahan Obbo Fitsum Aragaa ibsaniiru.

Muudamni aanga'oota haaraaf kenname kan tajaajila isaanii xiyyeeffannaa keessa galche ta'usaa Waajjirri Ministira Muummee ibseera.

Pirezidaantiin biyyatti Dr. Mulaatuu Tashomaa wayita humnoota waraanaatiif dhiheenya kana aangoo kennanitti, Leetanaal Janaraal Adam Mahaammadiif taayitaa jeneraalummaa kennamuusaa FBC gabaaseera.

Kanaan duras Ministira Muummee biyyattii duraanii Obbo Haayilamaariyaam Dassaalanyiin sadarkaa itti aanaa waliigalaa Itaamaazhooritti mudanii turan.

Gama biran Obbo Abbaaduulaa Gammadaa kan dhiheenya kana aangoo af-yaa'ii mana maree bakka bu'oota ummataa dabarsaniifi Ameerikaatti Ambaasaadarra Itoophiyaa kan turan Obbo Girmaa Birruu ALI Caamsaa 30 bara 2010 irraa kaasee soorama baafamuun isaanii ibsameera.

Mootummaan itti gaafatamtoota waggoota dheeraaf tajaajila kennan sorama baasaa jira

Kanaan dura aangawoonni shan sorama bahan Daarektara Mummee Insitityuutii Qorannoo tarsiimoo Walitti dhufeeenya alaa Obbo Sibihaati Naggaa, Dr. Kaasuu Ilaalaa Jiddu gala Qorannoo fi qo'annoo Imaammataa, Obbo Ballaxaa Taaffasa Pirojektii qophii Imaamataafi karoora, fayyadama lafaa waalta'ee irraa, Obbo Taddasa Haayilee ammoo Hordoffiifi Fiixaan Bahinsa Karoora Imaammata Industiriifi Daldalaa irraafi Jiddu gala Qorannoo Imaammataa irraa Obbo Makoonnin Maaniyaazawaal turan.