"Abjuu namatti fakkaata" Pireezidantii Kilabii Jimmaa Abbaa Jifaar

Kilabin Jimmaa Abbaa Jifaar shaampiyoonaa Pirimiyeer Liigii Itoophiyaa ta'e.

Abjuu namatti fakkaata jedhu Pireezidantiin Kilabii Jimmaa Abbaa Jifaar.