Raayyaan ittisa biyyaa mootummaa naannoo Somaalee akka galan ajajame

Asxaa mootummaa federaalaa

Raayyaan ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa gara mootummaa naannoo Somaalee akka galan ajajameera.

Biiroon Dhimmota Koomunikeeshinii Moootummaa Federaalaa ibsa baaseen, gaaffii mootummaan naannichaa dhiyeesseen humni nageenyaa naannicha, seenee hojii nageenya tasgabbeessu akka hojjetu ajajamuusaa ibseera.

Kunis har'aan jalqabee akka hojiirra oolu ministirri Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Ahimed Shiidee himaniiru.

Kana dura itti gaafatamaan biiroo beeksisaa naannoo Somaalee Idiriis Ismaa'el Abdii, ''federaalizimii heera biyyattii bu'uura godhate qabna. Akka heeraatti mootummaan federaalaa naannoolee gidduu kan galu humnaa ol yeroo tahuufi mootummaan naannichaa yeroo gaaffii dhiyyeessu. Raayyaan ittisa biyyaa seeraan ala otoo nuun gaafatiin galeera. Yeroof foxxoquu hin yaanne, garuu foxxoquun yaada badaa miti. Heerris kanaaf wabii nuuf kenneera.'' jedhaniiru.