Eertiraa: Ministirri haajaa alaa Eertiraa dowwannaa hojiif Finfinnee galu

Usmaan Saalih Image copyright FBC

Ministirri Haajaa alaa Eeritraa Usmaan Saalih dowwannaa hojii taasisuudhaaf har'aa Finfinnee akka galan ibsame.

Ministirichis turmaata isaanitiin qondaalota olaanoo motummaa Itoophiyaa waliin ni mar'atu jedhamee eegama.

Dowwannaa kunis yeroo lammaaffaatif gaggeefamuunsaa walitti dhufeenya biyyoota lamaanii gara sadarkaa fooyya'eetti ol guddisuuf akka gargaaru amanameera.

Eertiraa fi Itoophiyaan walitti dhufeenya isaanii waggoottan 20 darbaniif adda cite ture irra deebiin eegalunsaanii ni yaadatama.

Haaluma kanaanis Ministirri mummee Itoophiyaa Dr Abiyyi dowwannaa seena qabeessa jedhame Asmaraatti taasisuun isaanii ni yaadatama.

Tibba dowwannaa isaanittis waligalteewwan walitti dhufeenya dinagdee biyyoota lamaanii cimsa mallatteesaniiru.

Haaluma kanaanis Pirezidaantiin Eertiraa Isaayaas Afawarqiin tibba dowwannaaf Itoophiyaa toranitti imbaasii biyyatti Itoophiyaa keessa eebbisuun bananii jiru.

Haaluma walfakkaatunis dowwannaa hojii Ministirri haajaa alaa Itoophiyaa Dr Warqinaa Gabayahu fi Pirezidaantiin motummaa nannoo Oromiyaa Obbo Lammaa magarsaan tibba Eertiraa dhaqanitti, dhimmoota aaddda addaa irratti pirezidaanti Isaayaas waliin mari'achusaanii FBCn gabaaseera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata